Katarina Nilsson Moe

Certifierad Coach och Mentor

Som diplomerad GA coach är Katarina Nilsson-Moe utbildad på Gothia Akademi inom katalyserande coaching och enligt ICF:s (International Coaching Federation) riktlinjer.

Katalyserande coaching innebär att du får hjälp att hitta dina egna svar på vad du vill och vad som behövs för att du ska komma dit du vill. Vanliga ämnen för katalyserande coaching är relationer, prestationer, ledarskap och vägskäl i livet.

Kontakta mig:
Mejl: katarina@nilssonmoekonsult.se
Telefon: 0730-286099

Facebook / LinkedIn


Nyheter

Om Katarina

Företaget startade upp hösten 2016 i samband med att Katarina Nilsson-Moe tog sig an ett uppdrag där man ville anlita henne som konsult. Med tiden kom hon att utbilda sig till diplomerad coach på Gothia akademin och NLP business practioner,  med sin tidigare erfarenhet och kompetens från arbete med personal och ledare blev detta en suverän kombination.

Som katalyserande coach tar hon sig an både enskilda personer och teamcoaching där det bland annat kan handla om att förbättra relationer, karriär eller hälsa. Det kan även handla om coaching till ledare. Som coach och mentor har hon självklart tystnadsplikt vilket gäller både i arbetet men även redan vid första kontakten.

Erfarenhet

Utbildningen på Gothia akademin är ackrediterad av International Coach Federation (ICF), en respekterad branschorganisation för professionella coacher. Det ger den som genomgått utbildningen rätten att kalla sig legitimerad coach. 

Med lång erfarenhet och bred kunskap inom bland annat logistik tar hon sig även an mentorskap där hon kan agera bollplank och ge råd.

GDPR & Säkerhet

På Nilsson Moe Konsult AB hanteras dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

Personuppgiftsansvarig är Nilsson Moe Konsult AB. Vi vidtar alltid nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Kontakta oss om du vill få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

 Läs gärna på www.datainspektionen.se om dina rättigheter.

Så säger några av klienterna

”En givande coaching med aha upplevelse! En coaching som jag varmt kan rekommendera!”

”Din coaching har gett mig mycket och lärt mig att tänka om. Men ibland när man är på fel spår så får jag ta fram dig ur minnet och tänka om!”

”Katarinas coaching har betytt otroligt mycket för mig. Hennes skicklighet med att få mig att inse kärnan i mina problem och locka fram lösningar från mig var imponerande. Hon läste av mig väl och valde övningar som passade mig perfekt för att kunna komma framåt i mina processer. Jag hade inte varit där jag är idag om inte hon hade gett mig så bra hjälp på vägen. Rekommenderar henne varmt!”

”Katarina du har verkligen varit jättebra coach och gett mig många aha-upplevelser och tankeställare till mitt sätt att tänka om mig själv som jag inte varit medveten om. Det har gjort det möjligt för mig att fokusera på en förändring av mig själv, med hjälp av dina redskap jag fått av dig.”

”Efter att ha pratat med Katarina fick jag ett helt annat lugn på jobbet. Lugnare och säkrare tankar samt en bättre bild av vad min arbetsgivare kan ge mig och vad jag kan ge dem.”

Låt oss samtala!

© Copyright Nilsson Moe Konsult